• Thu. Nov 30th, 2023

PERUTUSAN

MUJI NC AMPAU

Selamat Datang ke Portal Persatuan Tobilung Bersatu Sabah(TOBISA).
Tahniah kepada Biro IT TOBISA atas inisiatif kerja keras semua ahli yang terlibat. Adalah diharapkan portal menjadi pusat rujukan kepada ahli-ahli TOBISA khasnya dan masyarakat sejagat amnya. Sumbangan idea bagi membaiki kualiti kandungan portal ini amat dialuh-aluhkan terutamanya dari kelangan ahli-ahli sendiri.

Sekian

Presiden